O nas


 

Dlaczego

 Stowarzyszenie „Federacja Hanza”?


 

HanzaLiga HanzeatyckaZwiązek Hanzeatycki  – związek miast handlowych Europy Północnej z czasów średniowiecza i początku ery nowożytnej.

Miasta należące do związku popierały się na polu ekonomicznym, utrudniając pracę kupcom z miast nienależących do związku, jednocześnie zaś stwarzały realną siłę polityczną i niekiedy wojskową.

/źródło: Wikipedia.org/

 

Jak średniowieczna Hanza zrzeszała miasta,  tak nasze Stowarzyszenie łączy siły firm partnerskich, aby każda jednostka mogła poczuć wiatr w żaglach i rozwijać się ekonomicznie.
Stowarzyszenie powstało w 2016 roku. Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków
oraz wszechstronne działanie mające na celu poprawę jakości życia,
jak również łatwiejsze i efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem.
Każda firma może zgłosić się, aby zostać Partnerem Stowarzyszenia.
Zapraszamy do współpracy.
hanza_old
hanza_mk

Pieczęć Stowarzyszenia „Federacja Hanza” – ogólna oraz przynależących miast

mapa_hanza

Zapraszamy do Hanzy