DOŁĄCZ DO NAS

Korzyści z członkostwa


Nowe możliwości

Uczestnictwo w realizowanych projektach.

Dostęp do nowych rynków, specjalistów, usług oraz wiedzy.

Nawiązanie nowych kontraktów i umów.

logo_hanza

Partnerstwo

Przynależność do grupy o wspólnych celach oraz wymiana wiedzy i doświadczenia.

Korzystanie ze wspólnych narzędzi biznesowych.

 

Korzystanie ze znaków Hanzy.

Jak dołączyć?


 

Poznaj Hanze

Przej do zakładki „o nas” i poznaj nasze cele.

Zapoznaj się z korzyściami jakie daje członkostwo w Stowarzyszeniu.

Więcej

Masz wątpliwości? Coś jest niejasne?.

Skontaktuj się z nami udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.

Zgłoś się

Zadzwoń lub wyślij maila z chęcią przystąpienia do Stowarzyszenia.

W zgłoszeniu podaj dane firmy.

Weryfikacja

Sprawdzimy przystępującą firmę i poinformujemy o wyniku weryfikacji.

Gotowe

Po przyznaniu członkostwa nabywacie Państwo wszystkie prawa wynikające z przynależności do Hanzy.